اینکهتنهایی چیز خوبی نیست اما نگاهی که میکنم میبینم نه خوبه ...

خوبه که اینقدربیکارمیشی

که صدای قمری لبه پنجره رو بشنوی

اینکه تنهابری بیرون و فقط بقیه رو نگا کنی

اینکه نه نگران کسی هستی نه کسی نگرانته

اینکه میدونم خوب نیست اما دارم چرت میگم

منبع اصلی مطلب : بحث نمیکنم دیگر... فقط برای خودم مینویسم
برچسب ها : اینکه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس :