پزشک بودن هم چیز خوبیست

اگه خودتو هم دوست نداشته باشن پزشک بودنتو دوس دارن

و تو چه میدانی که درد من چیست

خاک برسر من که توروخواستم

نه قیافه

نه سواد بالا

نه خانواده

نه پول

تو چی داشتی

هه

و البته داری که من هنوز دوست دارم

متنفرم ازت

منبع اصلی مطلب : بحث نمیکنم دیگر... فقط برای خودم مینویسم
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس :