خوابتو دیدم.. مثل همیشه بودیم .. .هر دوثانیه یه بار همو میبوسیدیم

انگار تو یه استخر بودی

مهربون بودی مثل همیشه البته منهای بازه خیانت کردنت

ساعت ۶و چهل دقیقه صداگوشیم دراومد که اماده شم برم بیمارستان

اما نمیتونستم از این حال بیام بیرون دلم برات تنگ شده کثافت

ازت متنفرم اما دلم میخوادت

چرا اینکارو کردی

نمیتونم بدون تو

اما نمیتونمم خودم یه احمق فرض کنم و بگم چیزی نشده که فقط جنده پولی میبره خونه

من واقعا احمقم‌که هنوز دوستت دارم

اما عقده یه نگاه کردنمم به دلت میزارم همینطور که تو این چند ماه گذاشتم

دوست دارم اما ازت متنفرم

 

منبع اصلی مطلب : بحث نمیکنم دیگر... فقط برای خودم مینویسم
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس :